Τιμές

Δυνατότητα μεταφοράς από και προς τα αεροδρόμια Αθηνών, Αραξου και Καλαμάτας σε επικοινωνία μαζί μας.

Οι τιμές μας για τις περιόδους από 1/4/2016 μέχρι 30/10/2016 φαίνονται παρακάτω ανά ημέρα κα ανά περίοδο παραμονής ως εξής:

Ημερήσια χρέωση από 1/4/2017 - 30/6/2017 και από 11/9/2017 - 30/10/2017

 • Διανυκτέρευση παιδιού έως και 12 ετών 2,5 ευρώ
 • Διανυκτέρευση Ατόμου μεγαλύτερου από 12 χρονών 4,6 ευρώ
 • Παραμονή αυτοκινήτου 2,7 ευρώ
 • Τροχόσπιτο 4 ευρώ
 • Τροχοσκηνή 4 ευρώ
 • Αυτοκινούμενο 5,3 ευρώ
 • Σκηνή μικρή 3,3 ευρώ
 • Σκηνή μεγάλη 3,7 ευρώ
 • Ρεύμα 3,3 ευρώ
 • Μηχανή 2 ευρώ

Ημερήσια χρέωση από 1/7/2017 - 30/10/2017

 • Διανυκτέρευση παιδιού έως και 12 ετών 3,4 ευρώ
 • Διανυκτέρευση Ατόμου μεγαλύτερου από 12 χρονών 5,8 ευρώ
 • Παραμονή αυτοκινήτου 3 ευρώ
 • Τροχόσπιτο 4,6 ευρώ
 • Τροχοσκηνή 4,6 ευρώ
 • Αυτοκινούμενο 6,2 ευρώ
 • Σκηνή μικρή 4,2 ευρώ
 • Σκηνή μεγάλη 4,5 ευρώ
 • Ρεύμα 3,3 ευρώ
 • Μηχανή 2,5 ευρώ